CESUR KADINLAR
Jale Kazdal
jalekazdal53@gmail.com
Yazarn Dier Makaleleri
15 Mays 2018 Sal 23:57:54
SIYASETE ATILAN CESUR KADINLARIZ BIZ

 Deerli okurlarm,

Efendim merhabalar,

Yaptm aratrmalara istinaden diyebilirim ki, Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar incelediimizde görüyoruz ki Rize tarihinde,tek bir kadn dahi milletvekili olmam, 5 Aralk 1934 ylnda rahmetli Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK`ün,biz kadnlara bahettii SEÇME VE SEÇLME HAKKIMIZA nail olamamz. Yani kadnyla erkeiyle, yalsyla genciyle ilkkez hepimiz ortak bir noktada buluuyoruz. 

Evet yanl duymadnz. Rize gibi devlet erkan çkaran, Siyaset Okulu olmas gereken bir il, markalam bu ehirde tek bir kadn vekil çkmamtr. Neden diye sorguladmda mantkl bir sebep bulamadm açkças..

Oysaki, Rize kadn ne kadar güçlü, ne kadar, donanml, ne kadar eitimli, ne kadar bilinçli, özgüveni yüksek, mert, zeki, akll, mantkl, giriken, eitimli, siyasetten anlayan ve tabiki de bir çok erkee ta çkaran cinsten.. Tam Osmanl kadndr.. Kim ne derse desin bu gerçei hiç kimse deitiremez. Karadeniz kadn böyledir. Aslnda biz kadnlarn doasnda bu var. Nereli olduunun da pek bir önemi yoktur aslnda. Evrendeki her kadnn bilinç alt böyle çalr. Mizacmz böyle. 

Bu çok büyük bir lütuftür. Durum böyleyken Rize`de kadn siyasetçi olmamas büyük açkt bana göre. Potansiyel var ama ileri bir adm atan yoktu. Çünkü baka ileri güçleri, baka yorgunluklar, baka dertleri vard. Kimi, köylerde, kimi zaman geldiinde çay bahçelerinde çay keser, kimi inek eder, kimi büyük ehirlerde, kimi geçim derdinde, kimi siyasette ama hep erkek egemenliine taklm, kimi *cam tavan sahibi.. Malesef iin can alc ksm da bu ite.. 

Lütfen erkekler bu reel görülerimden dolay kzmaynz bana.. Cam tavan özellikle SOSYOLOJi`de kullanlan terimlerden biridir. Yaplan aratrmalara göre bu sadece Türkiye` de deil, dünyann en gelimi G8 ülkelerinde dahi böyledir. 

* CAM TAVAN: Kadnlarn ve aznlklarn belirli noktalara gelmesini engelleyen, yasal olmayan, fakat varl da ispatlanamayan sanal cam tavandr. 

Cam tavan engeli daima vardir. Yani kadnlarmz mesleki anlamda ilerlemek, kariyer yapmak isterler ama malesef önünde hep bir engel vardr, zplamak ister, gökyüzü gözükür fakat kafas hep çarpar,can acr , çünkü cam tavan(sanal) vardr, yani psikolojik, sosyolojik , biyolojik ve kültürel sebepler hep kadnlarn geliimine balta vurmu, mobing uygulamtr. 

Tek suçumuz onlardan farkl olmakt.. Farkl düünce yapsna sahip olmamz, i bitiriciliimiz, keskin zekamz, okuma merakmz, azmimiz daima bir adim öndedir.. ite hazmedilemeyiimiz de bundandr. Böyle düünmek kimseyi feminist yapmaz bunu da belirtmek istiyorum. Malesef ATAERKIL bir toplumda yasiyoruz..Bu ayr bir konu. 
Kadnlarn skntlar, sorunlar, uranlan iddetler istatistiksel olarak ortadadr. Bu da ayr bir konu. 

Gelelim 15 Temmuz 2016`ya... Sorarm size o vatan hainlerinin darbe giriimine kalkt o gece ve daha sonrasnda 15 Temmuz nöbetinde, kadnyla erkeiyle vatanmz için canla bala savamadk m?? Gece gündüz nöbet tutmadk m, Reis,ne zamana kadar dediyse, ne yapmamz istediyse milletçe aynen yapmadk m? Kadnyla erkeiyle meydanlarda deil miydik??

Demekki neymi??

Siyasetin de, vatan için savasmann da, politikann da KADINI ERKE YOKMUUU !!!

Ayn eyi cephede de KURTULU SAVAI`nda yaamadk m? NENE HATUNLARI ne çabuk unuttunuz?? 

Düündüm tandm. 10 senedir Rize`de yaayan ben yani JALE KAZDAL, neden Sn. Cumhurbakanmz Recep Tayyip ERDOAN beyefendinin, Sn. Reis`in yani Sn. Bakan`n yannda, partisinin mutfanda yer almyorum. Neden bu engelli bedenimi vatanm, milletim, bayram ve devletim için, uruna harcamyorum. Neden "ÖNCE VATAN", Sonra Rizem deyip kollar svayp, gücümün yettiince, salm elverdiince "BEN DE VARIM"demiyorum??? diye düündüm... Geçen sene Nisan aynda,gidip üye oldum. Aktif olarak görev almak istedim. Üst üste salk sorunlar yaadm.. Yalan yok. .. 

Bu sene 24 Haziran 2018 erken seçimlerin olmas kafamda yanan ampulün n arttrd."te bu!" dedim. Son gün diye bildiim gün apar topar, (daha sonradan zaman uzatlan) gidip bavurdu. Kendimi Afrin`e giden askerlerden biri gibi hissettim. Koltuklarm kabard.. Rizemde belki de RZE TARHNDE VE RZE ADALET VE KALKINMA PARTS💡TARHNDE LK VE TEK ENGELL KADIN MLLETVEKL ADAY ADAYI olmutum ve de meclise girebilmeme ramak kalmt. Bundan onore olmutum. Neden olmasn?? Rize tarihinde bir ilk gerçeklese.. Rize gibi stratejik bir oneme sahip olan bir ilin benim gibi, donanml, nitelikli, prezantable, dünya görüü olan, yabanc dil bilen, DI TCARET OKUMU, LETME FAKÜLTES ile desteklemi ayn zamanda uan üçüncü bölümünden mezun olmak üzere olan SOSYOLOJ bölümü okumu ve okumakta olan, SOSYOLOG yani TOPLUM BLM bilen,ilgilenen, aratrmalar yapan, hayat tecrübesi olan, stanbul gibi METROPOL bir ehirde domu, büyümü, okumu ve kurumsal irketlerde çalm, stratejik bir öneme sahip bir kadnn yaad ehri temsil etmesi, milletinin emrinde bir vekil olmak istemesi, Sn. Cumhurbakanmzn verecei her türlü görev ve hizmet etme imkan verildii taktirde,canla bala ve güçle, kesinlikle gece gündüz demeden çalacama söz verip, bu frsat ve yetki dorultusunda MLLETVEKLLNE ADAY ADAYI oluum kadar daha natural-doal ne olabilirdi ki?? Üstelik %46 Kronik Hastalklar ve Ortopedik ♿ Engelli bir birey olarak, bir kadn, bir anne, bir örenci, bir ev hanm, bir e, bir Sosyolog A. bir gurbette yasayan gelin olarak niyetlenmek çok mertçe ve cesurca. Koca bir yüreimin göstergesidir.

Tpk benim gibi, koca yürekli dier alt(6) KADIN milletvekili Aday Aday gibi.

Emine GÜNGÖR,
Azize BASA AKBN 
Melahat FURTUNA
Elif ALEMDAR
Melisa PALÇ 
Büra USTAOGLU
👏👏👏👏👏👏👏👏
Sizleri ayakta alklyorum..yiki varsnz. Siyasete atlan koca yürekli, güçlü, mert kadnlar...

Rize`ye gönül vermi, Rize`de canla basla çalmak isteyen benim dmda alt(6) kadn daha var.. Bu ne kadar güzel, özel ve önemli bir detay.. Arkadalarmla gurur duyuyorum.. te kadnn gücü bu!!Kadn isterse her yerde olur. Yeterki istesin. 

Kadnlarmzn gücü!! Kadnlarmzn yetenei, baars, cesareti, mertlii, savaç kiilii.. Dik duruu.. Kelimelerin kifayetsiz kald anlardan birini daha yayorum. Çünkü artk biz kadnlar da siyasette olmak ve söz sahibi olarak, kendi hakkmz bir erkein deil,hemcinsimizin savunmasn istiyoruz. Halkmzdan da destek verecek,ileri görülülüü bekliyoruz. Rize bir marka ehirdir. Çayyla, insannn scakkanllyla, sempatisiyle ve zekasyla olsun zaten markalamtr. Bir de buna siyaset adamlarnn yetitii bir stratejik önemi de iin içine katarsak, kadnlarmz da dahil edersek, baya yol katetmi olacamz görmek aikardr. Artk kimse önümüzde duramaz.  

Rize`ye kadn eli demeli artk. 

Hepimiz iyi eitimliyiz, nitelikliyiz, tecrubeliyiz, donanmlyz, i tecrübesi olan ya da olmayan, yeni mezun ya da birkaç üniversite mezunu, tekilat içinden gelen ya da dardan olan ama ne farkeder ki, hepimiz gönül vermedik mi, ayn sevdaya dümedik mi?? Hepimiz ayn amaç için bavurmadk m? Biz kadnlar birlik olduk. Diyoruz ki, hepimizin ortak gayesi olarak, 

Sn.Cumhurbakanmz RECEP TAYYP ERDOAN beyefendi, duyun sesimizi..Halkmzla da istiare yaptk. 

çimizden en az bir tanemizi, bu önemli günlerde, size kar birleenlere kar, lütfen, sava neferlerinizden biri olarak mecliste yannza aln efendim..
Rize`den de bir KADIN milletvekiliniz olsun. Lütfen bizleri de dinlemek için zaman ayrn. Bizler de görülerimizi sizinle paylaalm. Rize`mizin sorunlarn, skntlarn, iyi ya da kötü her halini kadn gözüyle deerlendirelim.Farkl bak açlar sunalm size. Fikir farkllklar daima mozaii tamamlamaya yardmc olan unsurlarn banda gelir. 

Ülkemizin bekas, devletimin istikrari,  milletimin istikbali için DURMAK YOK, YOLA DEVAM...

TEK MLLET 
TEK VATAN
TEK BAYRAK
TEK DEVLET

ADALET VE KALKINMA PARTISI RIZE MLLETVEKL KADIN ADAY ADAYLARI
Jale KAZDAL, 
Emine GUNGOR,
Azize BASA AKBIN, 
Melahat FURTUNA, 
Elif ALEMDAR, 
Melisa PALIC, 
Busra USTAOGLU

yiki varz. 
Siyasete atlan koca yürekli, mert kadnlarz biz...
******************************

SAKARYA

nsan bu, su misali, kvrm kvrm akar ya; 
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokulardan, hep basamak basamak; 
Benimse aln yazm, yokularda susamak.
Her ey akar, su, tarih, yldz, insan ve fikir; 
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akta demetlenmi, büyük, küçük, kâinat; 
u çkan buluta bak, bu inen suya inat! 
Fakat Sakarya baka, yoku mu çkyor ne,
Kurundan bir yük binmi, köpükten gövdesine; 
Çatlyor, yrtnyor yokuu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demi suya vurulmaz perçin? 
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Srtna Sakaryann, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana m dütü bu yük? 
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..

Ne ar imtihandr, bandaki, Sakarya! 
Binbir bal kartal nasl tar kanarya?

nsandr sanyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallk ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnz ac bir lokma, zehirle pimi atan; 
Ve ayrlk, anneden, vatandan, arkadatan.
imdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân; 
Kehkeanlara kaçm eski güneleri an! 
Hani Yunus Emre ki, kynda geziyordu; 
Hani ardna çil çil kubbeler serpen ordu? 
Nerede kardelerin, cömert Nil, yeil Tuna; 
Giden anl aknc, ne gün döner yurduna? 
Mermerlerin nabznda hâlâ çarpar m tekbir? 
Bulur mu deli rüzgâr o seday: Allah bir! 
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler; 
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

Vicdan azabna e, kayna kayna Sakarya, 
Öz yurdunda garipsin, öz vatannda parya!

nsan üç be damla kan, rmak üç be damla su; 
Bir hayata çattk ki, hayata kurmu pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; 
Siz, hayat süren leler, sizi kim diriltecek? 
Kafdan assalar, belki çeker de bir kl! 
Bu ifritten sualin, kln çekmez akl! 
Sakarya, sâf çocuu, mâsum Anadolunun,
Divanesi ikimiz kaldk Allah yolunun! 
Sen ve ben, gözyaiyle slanm hamurdanz; 
Rengimize baksnlar, kandan ve çamurdanz! 
Akrebin kskacnda yourmu bizi kader; 
Aldrma, böyle gelmi, bu dünya böyle gider! 
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 
Sen kvrl, ben gideyim, Son Peygamber Klavuz!

Yol onun, varlk onun, gerisi hep angarya; 
Yüzüstü çok süründün, ayaa kalk, Sakarya! ..

(1949)

Necip Fazl Ksakürek
Bu Makale 80 Kez Okundu
YORUMLAR
Toplam 0 Yorum Yaplm
Spor Haberleri
Hzl Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manetleri
Yazarlarmz letiim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Mustafa BAYRAK
zlem ETN
Jale Kazdal
Bayram Ali Kavalc
M.Berberolu
ok Okunanlar
Yeni sistem karar srecini hzlandrr
21 Haziran 2018 Perembe 09:10:00 | 1972 okuma
Rize ay, Japonyada bilinen ve sevilen bir marka
21 Haziran 2018 Perembe 09:34:00 | 380 okuma
Kilit Ta Onarm almalar Sryor
21 Haziran 2018 Perembe 09:36:00 | 364 okuma
Naz, Meslek ve eser haklarmza saygl olun
21 Haziran 2018 Perembe 09:24:00 | 356 okuma
Eitime Destek in Artvinden Mulaya Kotu
21 Haziran 2018 Perembe 09:48:00 | 344 okuma
Doanay Baarl Ebeleri dllendirdi
21 Haziran 2018 Perembe 09:43:00 | 344 okuma
Dou Karadenizde 107 bin 186 ton hamsi avland
21 Haziran 2018 Perembe 09:21:00 | 332 okuma
Rize`de zincirleme kaza: 1 l, 1 yaral
21 Haziran 2018 Perembe 13:46:00 | 308 okuma
Ardanu modern retmenevine kavuuyor
21 Haziran 2018 Perembe 09:40:00 | 308 okuma
Rize kan banda Karadeniz birincisi
21 Haziran 2018 Perembe 09:05:00 | 300 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
ay
Turizm
sizlik
Ovit Tneli

yelik | Reklam | Knye | Sk Kullanlanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulan | Site Haritas