BUNLARDAN HANGISI YANLIS SAYIN REKTOR?
Jale Kazdal
jalekazdal53@gmail.com
Yazarn Dier Makaleleri
10 Nisan 2018 Sal 15:52:47
BUNLARDAN HANGISI YANLIS SAYIN REKTOR?

 BUNLARDAN HANGS YANLI SAYIN REKTÖR? 


Bunlarn Neresi Yanl?? AKSN SPATLAYABLR MSNZ? 

Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti`nde  tatildeydik. Eimle, otelin lobisinde  oturmu, ben Expresso Kahvemi, eim de her zaman ki gibi, demli çayn keyifle yudumluyorduk. 
Memlekette ne var ne yok diye internette gezinirken, ayn anda, ayn makaleyi okurken bulduk kendimizi; ilgimizi çeken, okutan cümleler vard.

Rize`de yaayan halk olarak, önümüzdeki yaz, 17 ubat 2018`de Sayn Orhan YAZICILAR hocamzn kaleme ald makale idi; her zaman ki gibi cesurca ve kendinden emin duruuyla "gerçekleri gün yüzüne çkardn" söyleyerek, yazd köe yazsyd. 

Tekrar tekrar okuyarak birbirimizle fikir al verii yaptk. Duyarl insanlar olarak, konuyu irdelemeye, bilgimiz yettiince anlamaya ve çözmeye çaltk.

Ama kafamzda, bir sürü, deli sorular ortaya çkt. Merakla, birbirimize sorduk; “bunlarn neresi yanl?”diye. Beyin frtnas yaptmz halde, dorusu  biz bir yanl bulamadk. Belki bu konudaki bilgi yetersizliindendir. (!) "Hakszlk ve hadsizlik yapmayalm"  dedik ve sorular muhatabna sormaya karar verdik. 

Yanlsa düzeltin Sayn Rektör, delilleriyle birlikte, bizim gibi merak edenlere, tüm Rizelilere, ne olup ne bittiini anlatn, belgeler sunarak konuun artk. 

Siz sustukça, hepimizin kafas karyor. Bir de sizden dinleyelim Sayn hocam. 

Siz anlatn ki taraflym gibi yanl alglanmasn. 

Sayn Rektörümüz kusura bakmayn ama...  Bunlarn hangisi YANLI? 🤔 

Kamuoyunu aydnlatrsanz çok memnun olacaz. Ben de bu cevaplar aynen köeme tayacam, söz. 

1) lahiyat Fakültesi`den yeni mezun olan, olunuzu, snavsz TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLS`ne(T. B.M.M.) yerletirdiiniz iddia ediliyor!

Takip edebildiimiz kadaryla, bu iddialar ya da gerçekler günlerce, sayfalarca, gazete gazete konuuldu, yazld, çizildi.

Hiç bir cevap vermediniz ya da savunma da yapmadnz, bu dikkatimizi çekti! 

O kadar Üniversite mezunu genç, O kadar öretmen, doktor, hemire, iletme mezunu, Sosyolog, Psikolog, vs. mezun ama, malesef sizin olunuz gibi devlet kadrosuna hemen giremiyor yllarn alyor, KPSS engeline, barajna taklyor, nasl oluyor da sizlerdeki sihirli denek bizleri es geçiyor?

2) Ya kardeinizin durumu?

Ona nasl bir açklama yapmay ve hesabn vermeyi düünüyorsunuz acaba?

Jet hzyla, memurluktan amirlie, oradan Daire  Bakanlna  yükseldii ve Ankara’ya geldii iddia ediliyor

Bu bilgilerde mi YANLI Sayn REKTÖR?? 

Nasl olabiliyor bütün bunlar??? 
Beynimiz almyor, vicdanmza smyor. Dinde ya da mer`i hukukta bir  formülü mü var? 🤔 
Varsa bizlerle de paylar msnz lütfen? 

Yoksa bu iddia ve ya gerçek mi yanl??

3) Bir de öyle bir ey okuduk ve düündük eimle acaba diyoruz; bunun fukara bir aileden gelmenizle bir ilgisi var m? 
Yani; neden, iki odal lojmandan çkp ayl bilmem kaç bin TL `ye kiraya eve çktnz?  🤔 Üstelik, paralar devletten!?
Bu mu yanl? 

Normalde prosedür böyle mi iliyor? Yani Rektör (ya da Rektör vekili) kendi isteine, zevkine, memnuniyetine göre belirleyip (amaaa kesesine göre deil), kafasna göre beendii evde, semtte, lojman d, kiras pahal bir evde, parasn da milleti temsil eden devlete ödeterek oturabilir mi, bu nasl oluyor aklmz almad açkças çok ardk?? 🤔
4) Bilmem  ne marka makam aracn beenmeyip, iki sene evvel 400 küsur bin TL verip son model AUD QUADRO aldnz m yanl? 
Tabii yine, bunun parasn da devletimize ödettiiniz iddia ediliyor ?!! 

BENM, BAKA  SORULARIM DA  VAR,  DAHA  BTMED !!! 

Biyografinizi aratrdm, okudum. Artk internetten kolaylkla her bilgiye ulalabiliyor. Allah(c.c.) ve sizin aranzda olanlar hariç.  
Bir çok bilgi buldum. Bu  bilgilere istinaden soruyorum; 

*1972 ylndaTRABZON alpazar`nda domusunuz.
Bunun yanl olan taraf var m, varsa hangi ksm
RESM doum tarihiniz mi, 
dodunuz yer mi, 
yoksa her ikiside mi YANLI? 
Yanlsa o zaman dorusu nedir? 

Biyografiye devam;
Ortaörenimini Vakfkebir mam Hatip Lisesi’nde (1989), 

üniversiteyi Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde okudu (1994). 

1995 ylnda gerçekte TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (K. T. Ü. yani KATÜ diye okuyoruzfiilien Rize lahiyat Fakültesislâm Felsefesi Anabilim Dal’nda Aratrma Görevlisi oldu. 

Bilmeyenler olabilir, 12 sene evveline kadar, Trabzon KTÜ`nün baz fakülte ya da Meslek Yüksek Okulu gibi okullar RZE  ve Giresun` da bulunurmu. 

Siz, fiilen Rizemizde kampüsü bulunan gerçekte olan TRABZON KTÜ` ye bal LAHYAT FAKÜLTES`nde slam Felsefesi Ana Bilim Dalnda (A. B. D.) Aratrma görevlisi olarak akademik çalmalara balam oldunuz. 

Peki bu mu yanl? 

Biyografiye devam yine;
Ayn anabilim dalnda 2002 ylnda Doktor, 

2008 ylnda Doçent ve 
2013 ylnda Haziran aynda da Profesör oldu. 

Sayn Rektör, 
Yani diploma/belge/sertifika/
doktora  tezi her ne varsa hepsinde TRABZON K. T. Ü. lahiyat  Fakültesi islâm Felsefesi Anabilim Dal m yazyor? 

Bunlar m yanl? 

Yoksa;

Anabilim Dal Bakanl, 

Dekan Yardmcl, 

Yönetim Kurulu Üyelii, 

Rektör Danmanl ve 

Senato Üyelii gibi idari görevlerde bulundu. 

Eveeeettt gelelim, bence, iin dier ilginç ksmlarna;

15 Austos 2013 tarihinden itibaren Recep Tayyip Erdoan Üniversitesi Rektörlük görevini yürütmekte olan Karaman Arapça, Franszca ve ngilizce bilmektedir. 

Evli ve üç çocuk babasdr (Maallah subhanallah diyelim).  

Bunlar m YANLI? 

Hadi Arapçay anlarm, ingilizceyi de anlarm ama Franszca`y neden örenmek istediniz? Çok ilginç geldi. Yoksa bu mu yanl olan? 

Anlamaya çalyoruz. 

Tekrar irdeleyelim konu tam anlalsn, kafamz çok kart. 


Bizler yaz tatilinde, tatil yaparken, siz hiç uyumam, dinlenmemi, yememi, içmemi, ihtiyaç molas vermemi, kimseyle konumam, evine ve ailesine de, HÇ, zaman ayramam bir ekilde apar topar, K  AYLIK çok taze Profesörken, on`ca kdemli öretim üyesi ortada dururken 2 AY ÇNDE (Yani 40`l yalarnzdayken) REKTÖRLÜK görevine mi getirildiniz? Bu kadar hzl nasl oldu? 

Halen RECEP TAYYP ERDOAN ÜNVERSTES REKTÖRÜ sizsiniz zaten.  
Bu da m yanl? Bakn bu kesin doru ite.. 

16.02.2018`de yanda medya da verdiiniz röportaj a göre;

" Rektörlüün, belli  bir art var KIDEML  PROFESÖR olmas gerekiyor. YÖK onlardan 3 kiiyi Sayn Cumhurbakanmza sunuyor. Sayn Cumhurbakanmz da atyor. Cumhurbakanmzn ismini tayan üniversitede rektör olmak herkesin isteyecei bir ey, büyük bir onurdur. 1995 ylndan beri bu  üniversitedeyim! .. Cumhurbakanmz tensip bulunursa yeniden rektör olmak isterim. Cumhurbakanmzn iradesine kalm bir durum. Seçimin kalkmas hayrl bir i oldu.” diye konumusunuz. Bunu diyen sizsiniz. 
Yoksa, bu da m YANLI? 

Yalnz, ben buradaki "1995 ylndan beri bu üniversitedeyim" derken insanlarn bilinç altna subniminal mesaj yollayarak en kdemli benim "o kadarr!!" mesaj vermeye çaltnz düünüyorum. 

Çünkü; burada bir ALGI OPERASYONU var!! 
Rizemizde fiili binas bulunan ama gerçekte TRABZON KTÜ` ye bal olan LAHYAT FAKÜLTES `nde slam Felsefesi A. B. D.` da, 1995 ylnda Aratrma görevlisi oldunuz.. 
*slam Felsefesi A. B. D. Aratrma Görevlisi olarak geçmite (1995 yani henüz 23 yandayken) Ahlâk Felsefesi üzerine Nurettin TOPÇU`yu kaynak göstererek ve onun yolundan gitmeye çalarak 2000`li yllarda Eser hazrlam olan, "SZ", mutlaka bu bilgilerin yanl olmadn teyit edersiniz diye düünmekteyim. Çünkü siz bir ilahiyatçsnz. lahiyatçlarn örnek olmas gerekiyor ve YANLI konumamalar gerektii onlarn sorumluluundadr. Yalanlar, yaplan yanllar varsa kesinlikle kabul edilebilirlii yoktur!! 

Yani; bu da gösteriyor ki, siz insanlar uan aldatc, usta bir illüzyonist gibi gösterinizi yapyorsunuz. 

Oysaki siz, 2006`dan sonra, eski adyla Rize Üniversitesi`ne, geçi yapmsnz. 
Bu demek oluyor ki 33-34`lü yalardan sonra hem kendiniz için,  hem de  Rizemiz için görev yapmaya balamsnz. Öyle deil mi? 

Bu da m YANLI? Bunun neresi YANLI? 

Yanii siz Nisan ayndaki görevinizin biteceini bildiiniz için, sizi Rektörlüe uygun görenler tarafndan aynen planladnz gibi, (4) dört yl uan tamamladnz ve artkKIDEML  PROFESÖR olduunuzu vurgulamaya m çalyorsunuz? 

Sormazlar m size; RZEMZ için ve uanki adyla RECEP TAYYP ERDOAN ÜNVERSTES`ne, Eitim ve Öretimini iyiletirmek, ilerilere tamak, adn duyurmak için, görevde bulunduunuz süre boyunca, SON  DÖRT  SENE içinde (Vekaleten ya da Asaleten hiç farketmez) Rektörlüün keyfini sürmekten baka ne yaptnz? 
Bakalarna ait olmayan, hangi Bilim Projesini hayata geçirdiniz? 
20 yl sonra kendinizi nerede hayal ediyorsunuz?.... gibi, gibi... 

Bunlarn nesini mahkemeye veriyorsunuz?

Unutmayn bunlar sizin yaanmlklarnz, sizin gerçekleriniz. 

Göz korkutmak, ön kesmek, Rektörlüü ikinci kez, dikensiz gül bahçesinde koarak, alabileceinizi zannettiiniz için mi yoksa bu mahkeme? 

Bir Gazeteciyi hele hele Orhan YAZICILAR Beyefendi gibi, Rizemizin, sevilen ve saylan DUAYEN GAZETECSN susturabileceinizi mi, yoksa Onun sahipsiz olacan m sanyorsunuz? 

"1995`ten beri RZE yararna çalmalar yapyorum" algs yaratmamanz gerektii ni anlayabilecek; Rize insann tanyabilecek kadar da yerel halkla zaman geçirmisiniz. Bu aikar. Rizemizin insan, bu algya dümeyecek kadar ZEK insanlardr. Bu sürede, yetenekli, çalkan, akll, yaratc, liderlik, i bitirici, sorumluluk sahibi..  vs. gibi vasflara sahip olduklarn da anlam ve örenmi olmanz gerekiyor. 

"Devletimizin, " KAMU YARARINA", kullanmanz gereken gücünü, kiisel amaçlarnz için kullanp, iinize gelmeyen, sizin tarafnzda yazlar yazmad ve tamamen objektif olduu için hiç bir Basn Mensubunu susturamazsnz?" 

Korkmuyoruz sizden. 

Orhan hocamz "ayrca" hiç susturamazsnz!

Buna, ne gücünüz yeter, ne de yetkiniz... 
Hepimiz Orhan YAZICILAR` z!!! 
Hocamza yaptnz saygszlktan ve hadsizlikten dolay, derhal (!😤) kendisinden özür dilemeli ve kamuoyuna mal olmu ARATIRMACI, ETMC bir GAZETECY deil; tüm Türkiye `yi, özellikle Rizelileri, hele de GÜNEYSULULARI karnza aldnz hatrlatmak isterim.. 

Orhan YAZICILAR hocamz gibi, düzgün, iyi niyetli, iini iyi yapan, fedakar, nitelikli, vicdanl, erdemli, ahlakl, vefal, kimseyi incitmemeye daima gayret eden asil bir beyefendiyi, örnek bir büyüümüzü ve sevenlerini yani bizleri üzmeye ve incitmeye hiç hakknz yok!

Ayrca;
Bunlar kesinlikle Orhan YAZICILAR Beyefendiyi savunmak için yazmyorum. 

Merak ettiim için soruyorum. 

Zaten kendisi, yaça sizden de büyük, çok donanml, kültürlü ve tecrübece çok üstün niteliklere sahip, daima haddini bilen, ileri görülü bir eitimcidir. 

Ben de, Hukuk Fakültesi bitirmi, az çok iyi laf yapan bir avukat gibi, Onu savunmaya çalmyorum, zaten HADDM  de DEL.. 

Ben, sadece Rize / GÜNEYSU gelini olarak, gerçekler ne ise, onlar ortaya çkarmaya çalyorum. 

Dünyada tek bana kalsa da, tek bir Güneysulunun bile, "DÜNYA BETEN BÜYÜKTÜR" diyebilecek kadar; kitleleri peinden sürükleyecek kadar mert ve cesur bir yüree sahip olduunu; "ONE MINUTE" diyecek kadar da , lafn esirgemediini, hakszla tahammül edemediini dünya alem biliyor, hiç kukunuz olmasn Sayn Rektör !!! 

Kimseyi karalamak ya da hedef tahtas yapmak gibi bir amacm kesinlikle yoktur. Tarafszm. Ben düündüklerimi söylüyorum. 

Nerde olursam oluyum hiç farketmez; bazlar gibi makam-mevki, koltuk peinde olan, çkarlar dorultusunda konuan "aman aman! ne olur ne olmaz, kimsenin etlisine sütlüsüne karmym, bana dokunmayan ylan bin yl yaasn" deyip, malesef hakszlklar karsnda susan biri deilim. Mizacm böyle, hepsi bu!  

En ksa sürede, sorularmz, ispatlarnzla birlikte cevaplandrrsanz memnun oluruz. 

Eer herhangi birine cevabnz olursa (!) ki sanmyorum, burada aynen yaynlar, yanlmz varsa özür dileriz. 

Evet Sayn Rektör, yazdklarmn hangisi YANLI ? 

 
Bu Makale 628 Kez Okundu
YORUMLAR
Toplam 0 Yorum Yaplm
Spor Haberleri
Hzl Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manetleri
Yazarlarmz letiim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Mustafa BAYRAK
zlem ETN
Jale Kazdal
Bayram Ali Kavalc
M.Berberolu
ok Okunanlar
Hayati Yazc, oyunu Rize`de kulland
24 Haziran 2018 Pazar 14:12:00 | 200 okuma
Bakan Bak, Frtna deresinde rafting yapt
24 Haziran 2018 Pazar 14:29:00 | 196 okuma
ay toplarken ar sokan Grc ii ld
24 Haziran 2018 Pazar 14:20:00 | 152 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
ay
Turizm
sizlik
Ovit Tneli

yelik | Reklam | Knye | Sk Kullanlanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulan | Site Haritas