BU KONUDA DA LiDERLiGi BIRAKMAYALIM..
Jale Kazdal
jalekazdal53@gmail.com
Yazarn Dier Makaleleri
24 ubat 2018 Cumartesi 04:48:56
ARAMIZDA KiTAP OKUMAYI SEVMEYEN VAR MI ??

 

Kaçmz  kitap okuyoruz??

Peki kaçmz SOSYOLOG ve SOSYOLOJi terimlerinin manasn doru olarak biliyoruz?

Ksaca deinmek istiyorum. 

Sosyoloji ya da Toplum Bilim, toplum ve insann etkileimi üzerinde çalan bir bilim dalna denir. 
Toplumsal (sosyolojik) aratrmalar, sokakta karlaan farkl bireyler arasndaki ilikilerden, küresel (global) sosyal ileyilere kadar geni bir alana yaylmtr.


Sosyolog ya da toplum bilimci; bunlari aratran, inceleyen, gözlem, deney ve ankete dayanan alan çalmalar yapan, sebep ve sonuçlarn  bulan ve asl  görevi  çözüm  üretmek  olan bir bilim insanna denir.

Sosyolog yani Toplum Bilimci olabilmek için de, dört (4) yllk  Fen – Edebiyat Fakültesi  SOSYOLOJi bölümünden  mezun olmann yansra; **okumay  bilmek, örenmeye  açk olmak, sorgulamak, muhakeme etmek, düünmek, toplumsal olay ve olgulara kar daha hassas ve duyarl  olmak, endielenmek, empati kurabilmeyi baarmak, görebilmek, duyabilmek, hissedebilmek ve çözüm üretebilmek  gereklidir.  

 

Kuran- Kerim ilk olarak “ikra” yani “oku” ile balar. Bunun bilincinde olan her birey mutlaka okumal. 

**Okumay  bilmek, kat  olarak yazlm  ve baslm  materyalleri , dokunarak, hissederek , görerek  kitap olarak okumak deildir. Okumay  bilmek, ayn zamanda gökyüzünü, manzaray, olgu ve olay, mensubu olduu dini ve vecibelerini, fotoraf, doay, resim sanatn ve alemleri, hayat insanlar …vb. okuyabilmek, sorgulayabilmek ve yorumlayabilmektir. Okuyan kii analitik düünür, betimler, yorumlar, çözer,  anlar, örenir ve öretir …
 
Görüldüü  üzere, hepimizin yaknd bir konu olan “eitim  art”!!  bilincini oluturmak  ve “eitim art”, “spor yapmak, en azndan yürüyü art” ve tabiki  de  “kitap okumak art”  bilincine doru kayma gerçekletirebilmek belkide biz sosyologlarn  ilk yapmas gereken “bilinçlendirme  çabas olmaldr” .
 Çünkü; kitap okumamak bir eksikliktir. Kitap okuyan birey bilinçlenir, kiiselleir, haklarn ve vatandalk  görevlerini bilir, topluma kar  duyarlln daha da gelitirir, salkl düünceler üretmeye ve görmeye balar, beyin kapasitesini artrr,  farkl dünyalar  ve canllar  kefeder,  gözünü  açt  topraklar dnda  hayatlar olduunu  da örenir , cesaretini bilgisiyle donatr, çevresindeki  insanlari seçerek daha nitelikli olanlarn arasnda yerini alr, zaman katillerine taviz vermez ve kesinlikle daha iyi bir birey olmaya adm  atm olur. Toplumumuzda kitap okumaya kar  oluan  önyargy,  hiç bir zaman anlam  deilim. Oysaki kitap, apayr gezegenlere giden serüvenlerin ulam salayan aracdr, yaktdr; kefedilecek yeni alemlerin rehberidir. 


Rize’nin menfaati adna konuuyorum, kimse yanl anlamasn lütfen genelleme olarak ya da hiç olmad için  deil; gözlemlerime dayanarak, yetersiz olduu için söylüyorum;

Rizemizde neden, çeitli  mekanlarda okumay özendirici  tehir  alanlar  yok veya sokaklarda kitap stantlar kurulamyor ya da kurulmuyor ? 

Var olan yerler de bence yetersiz. 

Neden herkes birbirine kitap hediye etmiyor? Neden okunan kitaplari birbirimizle takas etmiyoruz?

Neden Kutuphaneye gitme oranimiz cok dusuk?

Neden kimse, biraz daha kendini gelitirmeye çalmyor ve bilinçli  toplum yaratma konusunda katkda bulunmuyor?

Havalar iyi olduunda, sahilde kitap okuma alanlar olsa, özellikle  çocuklar, gençler dahil olmak üzere  tüm halkmz heveslendirecek kitap okuma festivalleri yaplsa, en iyi okuyup, en doru anlayana çeitli hediyeler verilse, çekililer olsa vb.. yi olmaz myd?? 

Lafa gelince toz kondurmuyoruz Rizemize, o zaman neden okuma oranmz yükseltmiyoruz? Tamam ara-sra , Kamu kurum ve kurulularnn  düzenlemi  olduu , genellikle örenciler  arasnda , ödüllü  kitap okuma yada hzl  kitap okuma yarmalar oluyor ama özendiricilik açsndan  yeterli olduunu  hiç  düünmüyorum . Açkças  Türkiye  Cumhuriyetinin Bakomutannn baba oca ve  nitelikli Devlet Erkan çkaran  Rize’mizin kitap okuma orannda  da lider olmasi gerekiyor diye düünüyorum.  Ama (sözüm  meclisten dar) baz kiilere, bo zaman çok olan kadn yada erkek farketmez, örnein; (çalp çalmamasnn inann hiç bir önemi yok) sürekli olarak Laf  Tama  Kargosu (LTK) gibi,  kap kap gezen ve /veya onun bunun hakknda  kritik yapan kiilere ya da TV’koliklere  kitap aln okuyun, birbirinizle kitap deiimi yapn desek , uzayl  görmü  gibi bakanlar olabilir diye iddia ediyorum. 

Kitap okuyan ve okumayan yetikin  insan istatistii alsak , erkeklere nazaran kadnlarn  oran  ksmen daha yüksek çkabilir .

Var msnz  yarmaya ??? Bakalm  kadnlar  m  daha çok  kitap okuyacak, yoksa erkekler mi??

Haydi Rize !!! Gelin birlik olalm  ve kitap okumaya, okuduumuzu irdelemeye, düünmeye, anlamaya ve sonuçlar çkarmaya çalalm.. 

Bir Platform kuralm ve bir konu belirleyip o konu hakknda ya da okuduumuz kitaplarn konusu dahilinde münazaralar yapalm. 

Kitap okuma festivalleri yapalm. Hamsi festivalimiz kadar,  kitap okuma festivalimizle de ön plana çkalm.

2018’e girdiimiz u günlerde, geçmii geride brakp, kitap okunan günlere adm atp, gelecee umutla baksak,  

Ne dersiniz daha iyi olmaz m ??

Sonuna kadar okuma sabrn gösteren deerli okurlarma çok teekkür ederim 

Sevgi ve Sayglarmla 

Jale KAZDAL
Bu Makale 1588 Kez Okundu
YORUMLAR
Toplam 0 Yorum Yaplm
Spor Haberleri
Hzl Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manetleri
Yazarlarmz letiim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Mustafa BAYRAK
zlem ETN
Jale Kazdal
Bayram Ali Kavalc
M.Berberolu
ok Okunanlar
Yeni sistem karar srecini hzlandrr
21 Haziran 2018 Perembe 09:10:00 | 1972 okuma
Rize ay, Japonyada bilinen ve sevilen bir marka
21 Haziran 2018 Perembe 09:34:00 | 380 okuma
Kilit Ta Onarm almalar Sryor
21 Haziran 2018 Perembe 09:36:00 | 364 okuma
Naz, Meslek ve eser haklarmza saygl olun
21 Haziran 2018 Perembe 09:24:00 | 356 okuma
Eitime Destek in Artvinden Mulaya Kotu
21 Haziran 2018 Perembe 09:48:00 | 344 okuma
Doanay Baarl Ebeleri dllendirdi
21 Haziran 2018 Perembe 09:43:00 | 344 okuma
Dou Karadenizde 107 bin 186 ton hamsi avland
21 Haziran 2018 Perembe 09:21:00 | 332 okuma
Rize`de zincirleme kaza: 1 l, 1 yaral
21 Haziran 2018 Perembe 13:46:00 | 308 okuma
Ardanu modern retmenevine kavuuyor
21 Haziran 2018 Perembe 09:40:00 | 308 okuma
Rize kan banda Karadeniz birincisi
21 Haziran 2018 Perembe 09:05:00 | 300 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
ay
Turizm
sizlik
Ovit Tneli

yelik | Reklam | Knye | Sk Kullanlanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulan | Site Haritas