• Ana sayfam yap

 • Üye Ol

 • Şifre Talep

 • Künye

 • Reklam

 • İletişim Formu

 • RSS

 • Sitene Ekle

'.Ozel-Haber-10.' Haberleri
 
<< Önceki 12345678910 Sonraki >>

     Karal” Liderimizi örnek alarak yürüdüm”
14 Aralık 2015 Pazartesi 11:00:00
Karal” Liderimizi örnek alarak yürüdüm”
-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal 2001 y?l?nda ba?layan siyas? hayat?na kendini geli?tirerek yol ald???n? geçmi?in hatalar?ndan dersler ç?kartt???n? söyleyerek” Bazen günde 100-150 telefon al?yorum,, insanlar?m?z bürokraside çözecekleri sorunu bile bana yans?t?yorlar. Birebir temas insanlar?m?z?n ön gördü?ü ileti?im ?eklidir, rahats?z olmuyorum” dedi. -Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayip Erdo?an’dan bazen f?rça yediklerini ve bunu olumlu yorumlad?klar?n? belirterek “ Liderimizin birçok tecrübesinden yararland?k, 27 ya??nda siyasete girdim, elbette tecrübesizli?imiz vard?, zaman içinde tecrübe kazand?k, daha çok daha tecrübe kazanaca??m?z konular olacakt?r” dedi.
Yorum : 0
Öyle bir geçer zamanki !
12 Aralık 2015 Cumartesi 12:21:00
Öyle bir geçer zamanki !
Tarihe dönü? yap?ld???nda kimler geldi , kimler geçti,,
Yorum : 0
Rize ”de iki köy göç ediyor
03 Aralık 2015 Perşembe 13:05:00
Rize ”de iki köy göç ediyor
-Geçti?imiz günlerde Çayeli ilçesi yüksek kesimlerini vuran sa?anak ya??? iki köyün heyelanl? bölge olmas? nedeniyle göç etmeye ba?lad?.
Yorum : 0
Rize STK lar? s?n?fta kald?
24 Kasım 2015 Salı 15:08:00
Rize STK lar? s?n?fta kald?
64 dönem hükumetinde Rize bakanl?k alamad?.
Yorum : 0
Rize TOK? konutlar?nda kayma kayg?s?
21 Kasım 2015 Cumartesi 12:05:00
Rize TOK? konutlar?nda kayma kayg?s?
-Ba?bakanl?k Toplu Konut idaresi ba?kanl???nca Rize ”de in?aatlar? devam eden 759 konut in?aat?nda bir blokta kayma olmas? üzerine in?aat durduruldu.
Yorum : 0
Kaç Vali Kaç ?
14 Ekim 2015 Çarşamba 18:51:00
Kaç Vali Kaç ?
Rize Valisi Ersin Yaz?c? bas?n mensuplar?n?n sorular?ndan kaçt?.
Yorum : 0
-Topluca muhtar?ndan 49 y?ll?k karar ortaya kondu.
08 Ekim 2015 Perşembe 10:55:00
-Topluca muhtar?ndan 49 y?ll?k karar ortaya kondu.
-Topluca Muhtar? Mustafa Kestio?u 1961 y?l?nda aç?lan davada 1966 y?l?nda mahkemenin karar verdi?ini ve Meslevet yaylas?n?n kendilerine teslim edildi?ini mahkeme karar? ile ortaya koydu.
Yorum : 0
Meydan Projesinde 35 dava
06 Ekim 2015 Salı 15:34:00
Meydan Projesinde 35 dava
Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap Meydan projesi ile ilgili bas?nda yer alan baz? haberlerin as?lsiz oldu?unu ve kendisine sanal alemde hakaret edenlere dava açt???n? söyledi.
Yorum : 0
Kedi , Köpek dostlu?u örnek olmal?
25 Eylül 2015 Cuma 11:17:00
Kedi , Köpek dostlu?u örnek olmal?
-Günümüzde y?llard?r dü?man bilinen Kedi ile Köpekler dost olabiliyorlar, ancak insanlar aras?nda ki husumet gittikçe art?yor.
Yorum : 0
Kurban? yakalarken hastanelik oldu
24 Eylül 2015 Perşembe 13:04:00
Kurban? yakalarken hastanelik oldu
Çaykent Beldesine kadar inen kurban Andon yolunda uzun süre trafi?i aksat?rken kurban? yakalamaya çal??an bir ki?i hastanelik oldu.
Yorum : 0
Kanser hastanesi yapt?, Kansere neden oluyor
18 Eylül 2015 Cuma 12:23:00
Kanser hastanesi yapt?, Kansere neden oluyor
-Rize merkez Dortyol köyünde çay fabrikas?n?n bacas? çevreyi zehirliyor.
Yorum : 0
Keyfe bak !
11 Eylül 2015 Cuma 17:01:00
Keyfe bak !
Ayder yolunda seyir halinde ki arac?n ?oför mahallinden ilginç görüntü.
Yorum : 0
Karadeniz kaderini ya?iyor
27 Ağustos 2015 Perşembe 18:57:00
Karadeniz kaderini ya?iyor
Bölgedeki Sel Felaketlerinde 1929’dan Bugüne Kadar 630 Ki?i Öldü,19 Ki?i Hala Kay?p!..
Yorum : 0
Cumhurba?kan?na davet!
14 Ağustos 2015 Cuma 22:36:00
Cumhurba?kan?na davet!
Cumhurba?ktan? Recep Tayyip Erdo?an ile görü?en Gazeteciler Derne?i ba?kan? Mustafa Bayrak Cumhurba?kan?n? yerel bas?n ile bir araya olmaya davet etti.
Yorum : 0
Çat? da korkutan sahne !
13 Ağustos 2015 Perşembe 12:37:00
Çat? da korkutan sahne !
-Çat?ya onar?ma ç?kan 70 ya??nda ki Muhittin Bulut hiçbir güvenlik tedbiri almadan 8 katta onar?m yapt?.
Yorum : 0
Doland?r?c? Oflu”yu kand?ramad?
11 Ağustos 2015 Salı 14:37:00
Doland?r?c? Oflu”yu kand?ramad?
-Bayrampa?a Belediye Ba?kan?n? Rize valisi diye arayan doland?r?c? Tekerlekli sandalye ihtiyac? oldu?unu belirtmesinden sonra Ba?kan yard?mc?s?n?n devreye girmesi sonucu doland?r?c?lar?n foyas? meydana ç?kt?.
Yorum : 0
Kaçak çay yine hortlad?
01 Ağustos 2015 Cumartesi 17:14:00
Kaçak çay yine hortlad?
-Güneydo?u bölgesinde terör olaylar?n?n artmas? ve güvenlik zafiyeti olu?mas? nedeniyle kaçak çay yeniden hortlad?.
Yorum : 0
Bu ne hayat Say?n Vali ???
25 Temmuz 2015 Cumartesi 13:03:00
Bu ne hayat Say?n Vali ???
-Rize Valisi Ersin Yaz?c? makam araçlar?na bir yenisini daha ekleyerek 642 Bin TL ye yeni makam arac? ald?.
Yorum : 0
Dilendirenler utans?n !
09 Temmuz 2015 Perşembe 13:28:00
Dilendirenler utans?n !
-Rize”de her kö?e ba?? Suriyeli,, Ç?plak ayak, çocuk ?st?smarl???, dil bilgisizli?i, temizli?in olmad??? ko?ullar hepsini birden ya?ayan Suriyeli kad?n ve çocuklar Rize sokaklar?n? tuttular.
Yorum : 0
Didi Büyük Rakiplerle Yar???yor
26 Haziran 2015 Cuma 13:57:00
Didi Büyük Rakiplerle Yar???yor
ÇAYKUR’un so?uk çay? didi piyasada Coca Cola ve Pepsi gibi ünlü içeceklerle yar???yor.
Yorum : 0
?tfaiye eri seyrederse ?
25 Haziran 2015 Perşembe 15:59:00
?tfaiye eri seyrederse ?
Bo?az Mahallesinde 8 katta ç?kan yang?n? itfaiye eri yar?m saat seyretti.
Yorum : 0
Jant üstünde karayoluna ç?kt?
15 Haziran 2015 Pazartesi 19:08:00
Jant üstünde karayoluna ç?kt?
Cumhuriyet Mahallesinden ?ehir merkezine do?ru giden özel arac?n arka sa? lasti?i yerine Jant vard?.
Yorum : 0
      Jandarma”y? uyutup kaçt? !
04 Haziran 2015 Perşembe 12:14:00
Jandarma”y? uyutup kaçt? !
-Muradiye Beldesinde 2 y?ld?r süren alaca?? yüzünden evine hacizler gelen Muhammet Koço?lu ve çocuklar? eyleme gitti?i okulda göz alt?na al?nd?, çocuklar?n?n yaratt??? kar???kl?ktan yararlanan Koço?lu kay?plara kar??t?.
Yorum : 0
Meteroloji uzman? oldu
24 Mayıs 2015 Pazar 13:10:00
Meteroloji uzman? oldu
-Daha önce meteoroloji istasyonunda 15 y?l çal??an Muammer Gülbahar isimli vatanda? yer alt?nda ki s?cakl???n ya?mur sular?n? kuruttu?unu söyledi.
Yorum : 0
Sevgi yolu,,
27 Nisan 2015 Pazartesi 15:46:00
Sevgi yolu,,
Sevgi yolu olarak dillendirilen Mardin"de sevgiyle kar??land?k.
Yorum : 0

 
Hızlı Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manşetleri
Yazarlarımız İletişim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Mustafa BAYRAK
Jale Kazdal
Bayram Ali Kavalcı
M.Berberoğlu
Çok Okunanlar
Artvin Belediyesi Grev için Sandığa Gitti
26 Nisan 2018 Perşembe 09:55:00 | 364 okuma
Demir Yolu Olmazsa Olmazımız
26 Nisan 2018 Perşembe 09:14:00 | 304 okuma
Sahte Tiyatro Bileti ile Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar
26 Nisan 2018 Perşembe 09:18:00 | 256 okuma
Kırık Buğday Çorbası Dağıtıldı
26 Nisan 2018 Perşembe 09:20:00 | 236 okuma
Kestiği ağaç üzerine düşünce 112 personeli seferber oldu
26 Nisan 2018 Perşembe 09:43:00 | 232 okuma
Trabzon Meydan Park’ta Kitap Okundu
26 Nisan 2018 Perşembe 09:23:00 | 232 okuma
90 Yaşındaki Mobilya Ustası, Gençlere Örnek Oluyor
26 Nisan 2018 Perşembe 08:50:00 | 224 okuma
AK Parti’de Genişletilmiş İl Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
26 Nisan 2018 Perşembe 14:01:00 | 216 okuma
Rize Belediyesi’nden Çocuklar için 4 Yılda 110 Etkinlik
26 Nisan 2018 Perşembe 09:53:00 | 192 okuma
Yaylalara Dikkat!
26 Nisan 2018 Perşembe 09:46:00 | 184 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
Çay
Turizm
İşsizlik
Ovit Tüneli

Üyelik | Reklam | Künye | Sık Kullanılanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulaşın | Site Haritası