• Ana sayfam yap

 • Üye Ol

 • Şifre Talep

 • Künye

 • Reklam

 • İletişim Formu

 • RSS

 • Sitene Ekle

'.Ozel-Haber-10.' Haberleri
 
<< Önceki 12345678910 Sonraki >>

Kay?khaneyi göster ?
05 Ekim 2016 Çarşamba 18:04:00
Kay?khaneyi göster ?
Geçti?imiz günlerde bir haber sitesinde yer alan haberde vekillere as?ls?z suçlama yap?ld?.
Yorum : 0
Kay?k karaya ç?karsa
25 Eylül 2016 Pazar 10:50:00
Kay?k karaya ç?karsa
-Sahil yolu Menderes Bulvar? üzerinde orta alanda konulan kay?k bulvar?n tamamen t?kanmas?na neden oluyor.
Yorum : 0
Karadeniz Depremi kap?da ?
24 Eylül 2016 Cumartesi 20:43:00
Karadeniz Depremi kap?da ?
-Profesör Dr.Osman Bekta? Karadeniz Fay hatt?n?n harekete geçti?ini ve Batum aç?klar?nda meydana gelen 4,3 depreminin fay hatt?n? ate?ledi?ini söyledi.
Yorum : 0
Çözüm var bulan yok
24 Eylül 2016 Cumartesi 10:49:00
Çözüm var bulan yok
-Hemen her gün belli saatlerde t?kanan Menderes Bulvar? ve Atatürk Caddesi için Belediye çözüm üretmek yerine bu iki caddeyi kaderine terk etti. Ambulanslar hasta yeti?tirmek için zor durumda b?rak?ld?.
Yorum : 0
 En so?uk K??”a haz?r olun
23 Eylül 2016 Cuma 12:33:00
En so?uk K??”a haz?r olun
Bilim adamlar? bu y?l en a??r K?? ko?ullar?n?n ya?anaca??n? söylüyor.
Yorum : 0
  Gürcü i?çiler Ba? kald?rd?.....
20 Eylül 2016 Salı 10:39:00
Gürcü i?çiler Ba? kald?rd?.....
-Çay sezonunda Gürcistan dan Rize ve bölgeye gelen kaçak i?çiler günlük yevmi yelerini 80 TL den 125 TL ye çal??ma saatlerine ise sabah 7 ak?am 5 olarak kendileri belirledi.
Yorum : 0
   Dram ve Vicdan
19 Eylül 2016 Pazartesi 12:30:00
Dram ve Vicdan
-Ülkemizin her kö?esinde ya?anan Suriyeli ak?n? ile birlikte ilginç görüntüler de ortaya ç?k?yor.
Yorum : 0
      Gazetecilere Rize ev sahipli?i yapt?
27 Ağustos 2016 Cumartesi 16:08:00
Gazetecilere Rize ev sahipli?i yapt?
-53 Gazeteciler Derne?inin davetlisi olarak Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplant?s?n? Rize “de yapt?.
Yorum : 0
  Hissedarlar?n mezarlar?n? bulamad?lar
06 Haziran 2016 Pazartesi 14:13:00
Hissedarlar?n mezarlar?n? bulamad?lar
Çiftekavak köyünde kurulan küçük sanayi sitesi için 15 y?l Hisse almakla u?ra?an Kooperatif Ba?kan? Süleyman Kalyoncu 85 dönüm araz? için 2860 ki?iden Hisse almak zorunda kald?klar?n? baz? sorunlar? çözemediklerinden TOK? üzerinden sorunu çözdüklerini söyledi.
Yorum : 0
Kabillerden yeni imza
28 Mart 2016 Pazartesi 14:31:00
Kabillerden yeni imza
-Kabil Yap? in?aat bayiler listesine KYK yap?y? ekledi.
Yorum : 0
Cenazeyi kalas ile ta??d?lar
22 Mart 2016 Salı 13:15:00
Cenazeyi kalas ile ta??d?lar
Yolu olmayan mezarl??a tabutu halatla ba?lad?klar? kalas yard?m?yla ta??d?lar
Yorum : 0
47 Y?ld?r Dededen toruna süren sevda
04 Mart 2016 Cuma 19:03:00
47 Y?ld?r Dededen toruna süren sevda
-1969 Y?l?nda ba?layan Parça sat??? ile ticareti bugün parça üretimine ta??yan At?lganlar büyümeye devam ediyorlar.
Yorum : 0
   Köro?lu taktir topluyor
02 Mart 2016 Çarşamba 12:51:00
Köro?lu taktir topluyor
Rize Belediyesi özel kalem müdürünün görevden al?narak Ba?kan dan??manl???na getirilmesinden sonra ismi geçenler aras?nda yer alan ve halk?n taktirini toplayan Mustafa Köro?lu önerilen isim oldu.
Yorum : 0
Okulda binicilik dersi
25 Şubat 2016 Perşembe 15:27:00
Okulda binicilik dersi
-Rize ”de özel bir kolejde ö?rencilere hafta içinde binicilik dersi verilerek geçmi?in gelene?i ya?at?l?yor.
Yorum : 0
Mahkeme bile karar veremedi
05 Şubat 2016 Cuma 13:02:00
Mahkeme bile karar veremedi
-Arakl? ilçesinden 2010 y?l?nda sat?n ald??? ve devrini üzerine ald??? arac?n çenç oldu?unu ö?renen ?lyas ?inafor mahkemenin kendisine teslim etmek istedi?i arac? muayene yapt?ram?yor.
Yorum : 0
Meydan park?nda geçici camii
23 Ocak 2016 Cumartesi 16:34:00
Meydan park?nda geçici camii
-Çayeli Belediye Ba?kan? Atilla Esmen eski camiinin restorasyona girmesi nedeniyle meydan park?nda 1 y?ll?k geçici bir camii in?a edeceklerini söylerken CHP ilçe Ba?kan? H?z?r Kadio?lu ise Meydan park?nda ki a?açlar?n söküldü?ünü ?ehir merkezinde eski cami d???nda iki büyük cami bulundu?unu söyledi.
Yorum : 0
     Karal” Liderimizi örnek alarak yürüdüm”
14 Aralık 2015 Pazartesi 11:00:00
Karal” Liderimizi örnek alarak yürüdüm”
-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal 2001 y?l?nda ba?layan siyas? hayat?na kendini geli?tirerek yol ald???n? geçmi?in hatalar?ndan dersler ç?kartt???n? söyleyerek” Bazen günde 100-150 telefon al?yorum,, insanlar?m?z bürokraside çözecekleri sorunu bile bana yans?t?yorlar. Birebir temas insanlar?m?z?n ön gördü?ü ileti?im ?eklidir, rahats?z olmuyorum” dedi. -Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayip Erdo?an’dan bazen f?rça yediklerini ve bunu olumlu yorumlad?klar?n? belirterek “ Liderimizin birçok tecrübesinden yararland?k, 27 ya??nda siyasete girdim, elbette tecrübesizli?imiz vard?, zaman içinde tecrübe kazand?k, daha çok daha tecrübe kazanaca??m?z konular olacakt?r” dedi.
Yorum : 0
Öyle bir geçer zamanki !
12 Aralık 2015 Cumartesi 12:21:00
Öyle bir geçer zamanki !
Tarihe dönü? yap?ld???nda kimler geldi , kimler geçti,,
Yorum : 0
Rize ”de iki köy göç ediyor
03 Aralık 2015 Perşembe 13:05:00
Rize ”de iki köy göç ediyor
-Geçti?imiz günlerde Çayeli ilçesi yüksek kesimlerini vuran sa?anak ya??? iki köyün heyelanl? bölge olmas? nedeniyle göç etmeye ba?lad?.
Yorum : 0
Rize STK lar? s?n?fta kald?
24 Kasım 2015 Salı 15:08:00
Rize STK lar? s?n?fta kald?
64 dönem hükumetinde Rize bakanl?k alamad?.
Yorum : 0
Rize TOK? konutlar?nda kayma kayg?s?
21 Kasım 2015 Cumartesi 12:05:00
Rize TOK? konutlar?nda kayma kayg?s?
-Ba?bakanl?k Toplu Konut idaresi ba?kanl???nca Rize ”de in?aatlar? devam eden 759 konut in?aat?nda bir blokta kayma olmas? üzerine in?aat durduruldu.
Yorum : 0
Kaç Vali Kaç ?
14 Ekim 2015 Çarşamba 18:51:00
Kaç Vali Kaç ?
Rize Valisi Ersin Yaz?c? bas?n mensuplar?n?n sorular?ndan kaçt?.
Yorum : 0
-Topluca muhtar?ndan 49 y?ll?k karar ortaya kondu.
08 Ekim 2015 Perşembe 10:55:00
-Topluca muhtar?ndan 49 y?ll?k karar ortaya kondu.
-Topluca Muhtar? Mustafa Kestio?u 1961 y?l?nda aç?lan davada 1966 y?l?nda mahkemenin karar verdi?ini ve Meslevet yaylas?n?n kendilerine teslim edildi?ini mahkeme karar? ile ortaya koydu.
Yorum : 0
Meydan Projesinde 35 dava
06 Ekim 2015 Salı 15:34:00
Meydan Projesinde 35 dava
Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap Meydan projesi ile ilgili bas?nda yer alan baz? haberlerin as?lsiz oldu?unu ve kendisine sanal alemde hakaret edenlere dava açt???n? söyledi.
Yorum : 0
Kedi , Köpek dostlu?u örnek olmal?
25 Eylül 2015 Cuma 11:17:00
Kedi , Köpek dostlu?u örnek olmal?
-Günümüzde y?llard?r dü?man bilinen Kedi ile Köpekler dost olabiliyorlar, ancak insanlar aras?nda ki husumet gittikçe art?yor.
Yorum : 0

 
Hızlı Menu
Ana Sayfa Gazeteler
Manşetleri
Yazarlarımız İletişim &
Reklam
YAZARLARIMIZ
Jale Kazdal
Mustafa BAYRAK
Bayram Ali Kavalcı
M.Berberoğlu
Çok Okunanlar
Rize’de uyuşturucu ya geçit yok
21 Mart 2018 Çarşamba 13:46:00 | 1316 okuma
Küçük gözler projesi
21 Mart 2018 Çarşamba 13:40:00 | 1252 okuma
Afrin anısına orman
21 Mart 2018 Çarşamba 13:44:00 | 1196 okuma
Sigara kaçakçılığı bitmiyor
21 Mart 2018 Çarşamba 13:42:00 | 948 okuma
HAVA DURUMU
RIZE
Anket
Sizce Rize`nin Temel Sorunu Nedir?
Çay
Turizm
İşsizlik
Ovit Tüneli

Üyelik | Reklam | Künye | Sık Kullanılanlara Ekle | Giris Sayfam Yap | Bize Ulaşın | Site Haritası