Sütlüo?lu` ??çi arasinda ayrim yapmam`
-Çay ??letmeleri Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu Tek Gida ?? e üye olmayan i?çilerinde ayni hakki alaca?ini savundu.

ÇAYKUR Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu, Tek Gida-?? Sendikasinin aldi?i grev kararini de?erlendirdi, “tam çay sezonunda bir grev uygulamasi bu bölgeye çaya, çay üreticisine yapilabilecek en büyük kötülük olur” dedi.

Toplu ?? Sözle?mesi’nden Öz Gida-?? Sendikasi üyelerinin de yararlanmasinda hukuken bir engel olmadi?ini açiklayan Sütlüo?lu, “E?er bir çözüm ariyorlarsa bunu i?çilerimizin tamamini kapsayacak tekliflerle bir çözüm bulmalari gerekiyor.” dedi.

 

GREV KARARI ?LE KAOS OLUŞUR BUNUN ALTINDAN K?MSE KALKAMAZ

Sütlüo?lu, Tek Gida-?? ile yapilan toplu sözle?me görü?meleri anla?mazlikla sonuçlandi?ini belirterek arabulucu sürecinden de bir sonuç alinamadi?ini ve sendikanin grev karari aldi?ini hatirlatti. Bu grev kararini uygularlar mi uygulamazlar mi onlarin bilece?i bir ?ey oldu?unu ifade eden Sütlüo?lu, ?öyle konu?tu:

“Çok büyük bir kaos ortami olu?ur. Bunun da altinda kimse kalkamaz. Bunu açik ve net söylüyorum. E?er bir çözüm ariyorlarsa bunu i?çilerimizin tamamini kapsayacak tekliflerle bir çözüm bulmalari gerekiyor. Biz i? yerinde huzursuzlulu?a yol açacak i?çilerimizin bir kismini istifade edece?i bir kisminin da edemeyece?i bir çözümü uygulamayi çözüm olarak görmüyoruz. Bunu çözümsüzlük olarak görüyoruz. Umarim akli selim hakim olur ve i?çilerimiz ve çay üreticisidir ayni zamanda. Kendi insanina kendi bölgesine ve çaya ufak tefek bir takim menfaatler için en büyük zarari vermi? olmazlar. Burada bir yanli? anla?ilma var. “

?ŞÇ? MAĞDUR SEND?KA MAĞDUR?YET? G?DERMEK ?ST?YOR HAVASI YARATILIYOR

Tek Gida ??’in 2009-2010 yillari arasindaki dönem için yetkili oldu?una dikkat çeken Sütlüo?lu, “Yetkinin belli olmadi?i bu süreç içerisinde i?çilerimize hükümet tarafindan her yil zamlar yapilmi?tir. ??çilerimizin bir ma?duriyeti söz konusu de?ildir. Sanki i?çileri ma?dur olmu?lar sendika bu ma?duriyeti gidermek istiyor bu verilmiyor gibi yanli? bir kanaat yanli? bir imaj olu?turulmasin. Böyle bir ?ey yok. ??çilerimiz sadece geçici kisa bir süre sosyal farklarini alamadilar. Bu telafi edilir. Bunun di?inda i?çilerinin bir ma?duriyeti yoktur. “

ÖZ GIDA-?Ş’?N ÜYELER?N?N TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMALARININ ÖNÜNDE HUKUK? ENGEL YOK

Sütlüo?lu, “Toplu sözle?me düzeninde i?çi hür iradesi ile sendikasini belirler. Ben kuruma bir huzursuzlu?un girmesini istemem. Kurumumda bir iç bari?in olmasini isterim. Her i?çinin verecek olan haklardan istifade etmesini dü?ünürüm. Aksi halde içerde ciddi bir sikinti olu?acak. ?? bari?ini ciddi manada tehdit eden bir boyut kazanacak. Sendikadan biz görü?melerimizde bunu söyledik. Öz Gida-??’ in üyeleri Tek Gida-?? Sendikasinin eski üyeleridir. Eski üyeleri için anlayi?li davransinlar onlarda bu haklardan istifade etsinler. Bu ?ekilde bu süreci sa?ilikli ?ekilde götürelim. Bu hukuken mümkündür. Ben eski i? müfetti?iyim. ?? mevzuatini iyi bilirim. Ast olan i?yerindeki kavgaya son vermektir. Ailede huzur istiyorsaniz ayni ailenin ayni ?eylerden istifade etmesi gerekiyor. Geçmi?te kavgalar yari?lar oldu. Bunlari unutmamiz lazim. ?r iç bari?i olu?turmamiz gerekiyor. Biz ?uanda onu yapmaya çali?iyoruz. “